Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Har du helserelaterte spørsmål om koronaviruset Covid-19 må du ringe din fastlege. For generelle
spørsmål, ring Folkehelseinstituttets koronatelefon 815 55 015 åpent fra kl 08.00 - 20.00.
:

Ikke ring fastlegen for å få svar på din prøve, du blir oppringt.
Har du andre spørsmål til prøvesvaret du har fått må du ringe fastlegen din.

Når får du svar:

 • Prøver tatt mandag, tirsdag og onsdag
  • Positive svar innen 24 timer
  • Negative svar innen 48 timer
 • Prøver tatt torsdag
  • Positive svar innen 24 timer
  • Negative svar - påfølgende mandag
 • Prøver tatt fredag
  • Positive svar påfølgende mandag
  • Negative svar påfølgende tirsdag
 • Prøver tatt i helgene svares ut av legevakt/sykehus.

Sykehuset Østfold, Kalnes analyserer ikke prøver i helgene.

Svar på prøver kommer til kommuneoverlegen på kvelden og formidles til smittevernkontoret påfølgende arbeidsdag. 

 

 

Les mer...
A A A

Informasjon om foreldrebetaling i barnehagene i Rakkestad

Oppdatert 22. juni 2020

Dette gjelder for våre private eller kommunale barnehager

Lego barnehage- Pixabay-FeeLoona illustrasjonsbilde

Lego barnehage- Pixabay-FeeLoona illustrasjonsbilde

Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen. Dersom redusert pris skal gjelde fra oppstart av nytt barnehageår er søknadsfristen 01.06.2020.
Søknad levert etter frist behandles fortløpende. Vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis 20 timers opphold har ikke tilbakevirkende kraft.

Elektronisk søknad finnes på kommunens hjemmeside, (under fanen skjema nederst i artikkelen), uansett om barnet går i kommunal eller privat barnehage. Søknaden blir behandlet som enkeltvedtak

Ved søknad etter frist vil eventuell reduksjon tre i kraft fra den første i påfølgende måned.

Inntektsgrensa for å ha krav redusert foreldrebetaling:

Inntektsgrensen for å ha krav på redusert foreldrebetaling er kr.574 750,- fra 01.01.2020

Inntektsgrensen for gratis barnehage 20 timer pr. uke er kr.566 100,- fra 01.08.2020