Barneverntjenesten er organisert som en kommunal enhet i seksjon Familiesenter sammen med Psykisk helsearbeid

og rustjeneste, Helsestasjon og skolehelsetjeneste, Fysio- og ergoterapitjeneste, Frivilligsentral og Helse- og

velferdstjeneste. Barneverntjenesten er nå utvidet til 12 årsverk og er en arbeidsplass preget av høyt tempo, varierte

arbeidsoppgaver, aktive og utfordrende dager.

Til utlysningsteksten: