Søndag 20. oktober kl 14.00 går alle bøssebærerne i Rakkestad ut. I år samler vi inn penger til Care og deres arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen gir skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. 

Alle bøssebærere inviteres til informasjonsmøte onsdag 16. oktober 2019 kl 18.30 i Kommunestyresalen, Kulturhuset.

Det blir informert om gjennomføring av innsamlingen i Rakkestad og etter det utdeling av bøsser og materiell. 

Kaffe og enkel bevertning. 

Bøsser som ikke hentes onsdag kveld mellom kl. 16.00 – 20.00, fås ved henvendelse til Servicekontoret, Rådhuset torsdag 17. oktober kl 09.00 – 14.00 eller fredag 18. oktober kl 09.00 – 14.00 

Det presiseres at ingen bøssebærere må starte innsamlingen før søndag kl 14.00. 

Etter at den tildelte ruta er gjennomført, leveres bøssene i Marker Sparebank, Storgata 19. Banken er åpen fra kl 15.00 til kl 18.00. 

Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen.