Sted: Kommunestyresalen
Dato: 24.10.2019
Tid:    18.30

SAKSLISTE

Folkets spørretime

Spørsmål til ordføreren må leveres skriftlig innen tirsdag 22. oktober 2019.                   

46/19    Valg – Administrasjonsutvalg – 2019 - 2023

47/19    Valg – Arbeidsmiljøutvalget – 2019 - 2023

48/19    Valg – Teknikkutvalget – 2019 - 2023

49/19    Valg – Velferdsutvalget – 2019 - 2023

50/19    Valg – Ungdomsrådet – 2019 - 2023

51/19    Valg – Funksjonshemmedes råd – 2019 - 2023

52/19    Valg – Eldrerådet – 2019 - 2023

53/19    Valg – Integreringsrådet – 2019 - 2023

54/19    Valg – Viltråd – 2019 – 2023

55/19   Valg – Samarbeidsutvalget for grunnskolen – 2019 – 2023

56/19    Valg – Samarbeidsutvalget for kommunale barnehager – 2019 – 2023

57/19    Valg – Samarbeidsutvalget for private barnehager – 2019 – 2023

58/19    Valg – Legatstyret for Alf Svaes legat

59/19   Valg – Legatstyret for Elly og Asbjørn Weibyes legat

60/19    Valg – Legatstyret for legatet til beste for barn og unge i Rakkestad Kommune

61/19    Valg – Legatstyret for legatet til beste for eldre i Rakkestad kommune

62/19    Valg – Legatstyret for legatet til beste for primærhelsetjenesten i Rakkestad

63/19    Valg – Driftsassistansen for Østfold – 2019 - 2023        

64/19    Valg – Høitomts venner – oppnevning av representant til styret – 2019 – 2023

65/19    Valg – Indre Østfold kommunerevisjon IKS – representantskapet – 2019 – 2023

66/19    Valg – Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS – 2019 – 2023

67/19    Valg – Kirkelig fellesråd – 2019 – 2023

68/19    Valg – Oppnevning av faste møtefullmektiger for forliksrådet – 2019 – 2023

69/19    Valg – Oppnevning av kommunal representant til oppnevningsutvalg – konfliktråd – 2019 – 2023

70/19    Valg – Politisk forhandlingsutvalg – 2019 – 2023

71/19    Valg – Representantskap/årsmøte for interkommunale selskapet – 2019 – 2023

72/19    Valg – Samarbeidsalliansen for Osloregionen – 2019 – 2023

73/19    Valg – Stemmestyrer – 2019 – 2023

74/19    Valg – Valgstyret – 2019 – 2023

75/19    Valg – Østfold interkommunale arkivselskap – representantskapet – 2019 – 2023

Sakskart med dokumenter og link til direkte tv-overføring ligger på kommunens nettside www.rakkestad.kommune.no.

 

Rakkestad, 17. oktober 2019
 

Karoline Fjeldstad
Ordfører