Torsdag 18. april -  Skjærtorsdag

Torsdag rute Østbygda/Tjerneskleiva – kjøres tirsdag 16. april

Torsdag rute Bergenhus – kjøres tirsdag 16. og onsdag 17. april

Torsdag rute Nålem/Kåen/Gjulem/Heia – kjøres onsdag 17. april

 

Fredag 19. april - Langfredag

Fredag rute Prestegårdsskogen/Kirkeveien, Degernes sentrum – kjøres lørdag 20. april

Fredag rute Bærby/Herrefosser/Nøtteholen/Budalen – kjøres onsdag 17. april
 

Mandag 22. april - 2.påskedag

Mandag rute fra Degernes sentrum – Watvedtkroken/Sandbekkveien – kjøres tirsdag 23. og onsdag 24. april

Mandag rute Holøsåsen – kjøres tirsdag 23. og 24. april

 

De rutene som har fått delt ruten over to dager – sett avfallsbeholder ut til den første dagen, er den ikke tømt denne dagen vil den bli tømt påfølgende dag.

Til den ordinære hentekalender og mer om renovasjon: