Søknader om jaktkort på småvilt og rådyr i Rakkestad kommunale skoger, må sendes til Rakkestad kommune, postboks 264, 1891 Rakkestad – eller postmottak@rakkestad.kommune.no - innen 20. mai 2019.

Jaktkort på rådyr og småvilt blir tildelt separat, men det kan søkes om begge typer.

For innenbygdsboende er satsene kr 1.000,- for småviltkort og kr 1.250,- for rådyrkort. For utenbygdsboende er satsen kr 1.500,- for småviltkort og 1.500 for rådyrkort.

 

Døgnkort på småvilt koster kr 200,-. Døgnkort selges gjennom Inatur.no.  Orrhøne, røy og jerpe er fredet i de kommunale skoger.

 

I Storetorp skog selges det døgnkort på rådyr.  Prisen pr dag er kr 300,-, Ordningen er etablert gjennom Inatur – mer info finnes der.

 

Se for øvrig kommunens hjemmesider Rakkestad kommune.no – Kommuneskogen for mer informasjon.