Beskrivelse:
Kurset passer for alle som skal søke om spillemidler til anlegg for idrett og
fysisk aktivitet. Ved siden av saksgang for søknader om spillemidler, vil det bli en gjennomgang av «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2018.

Kurset er gratis.  

Meld deg på her, innen fredag 26. april 2019!

For mer informasjon, kontakt:
Stein Cato Røsnæs 
Tlf: 478 24 811 
E-post: steros1@ostfoldfk.no

Simen Dugstad Nordeide
Tlf: 975 30 345
 E-post: simendno@ostfoldfk.no