Kulturskolen har 10 ansatte lærere i deltidsstillinger. Skolen har pr i dag ca.150 elever fordelt på fagene

musikk, teater og dans.

Kulturskolen har fokus på godt samarbeid med bygdas frivillige kulturliv og samarbeider tett med

Rakkerungene barne- og ungdomsteater og Rakkestad skolekorps.

Til utlysningsteksten: