Er du interessert i å vite hvordan vi kan samarbeide om å forebygge mobbing i barnegrupper? 
Er du interessert i å vite hvordan vi kan snakke med barn om mobbing? 
Du er velkommen til en kveld med en av Norges beste forelesere på temaet, Line Melvold.