Kommunestyret

Sted:      Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen

Dato:      14.03.2019      

Tid:         kl. 18.30
 

Folkets spørretime:

Spørsmål til ordføreren må leveres skriftlig innen tirsdag 12. mars 2019.
                

10/19         Kommunal garanti for spillemidler til Rakkestad Motorpark AS – Det prioriterte
                   handlingsprogram for utbygging av anlegg

11/19         Rakkestad Motorpark AS – utvidelse av aksjekapital - melding

12/19         Ny forskrift om politivedtekt for Rakkestad kommune

13/19         Framtidige helse- og omsorgstjenester – rapport første kvartal 2019

Orientering

  • Forberedelse og gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Sakskart med dokumenter og link til direkte tv-overføring ligger på kommunens nettside www.rakkestad.kommune.no.