Det blir undervisning i bruk av ulike apper - Digipost, Pasientsky etc. 22.01 - 05.02 - 19.02.

Nye og gamle medlemmer er velkommen!