Formålet med kulturstipendet er å bidra til bedre vilkår og tjene som en inspirasjon til videre arbeid. Det legges vekt på ønske om og muligheter for utvikling innen et kulturområde som utøver eller som leder.

  • Alle organisasjoner og enkeltpersoner i Rakkestad kan foreslå kandidater til kulturstipend.
  • Enkeltpersoner kan også selv søke om kulturstipend.
  • Forslag/søknad må fremmes skriftlig og må inneholde forslagsstillers/søkers navn og adresse, kandidatens navn og adresse og en kort begrunnelse for forslaget/søknaden.

Frist for søknad/forslag er 1.mai