Det gis tilskudd til:

  • Aktivitetsstøtte
  • Tilskudd til drift og vedlikehold av egne anlegg
  • Tilskudd til større utstyrsanskaffelser.
  • Tilskudd til islegging av baner
  • Tilskudd til vedlikehold og oppkjøring av skiløyper
  • Tilskudd til lekeplasser og andre nærmiljøtiltak

SØKNADSFRIST: 15. APRIL 2019 

Se www.rakkestad.kommune.no for skjemaer og mer info.