Hos servicekontoret og hos de vi er samlokalisert med får du

 • Generell informasjon om kommunen.
 • Hjelp til utfylling av skjemaer, kartutskrift etc.
 • Saksbehandling av et utvalg kommunale tjenester
 • Informasjon om offentlig virksomhet og ting som skjer.
 • Hjelp til å få din sak korrekt behandlet.
 • Kontakt med rett person
 • Tjenester fra NAV og advokatvakten.

På våre nettsider vil du finne opplysninger om de samme tjenestene.

Har du papirer å levere utenom åpningstiden - så bruk brev-luka til venstre for hovedinngang Rakkestad Rådhus

Åpningstider servicekontoret

Servicekontoret : kl. 09.00 - 14.00.
Telefontid er 09.00 - 15.00

Servicekontoret :

Oss kan du nå ved:

Servicekontoret hjelper deg blant annet med råd, veiledning og bistand i forbindelse med:

I tillegg er servicekontoret førsteinstans når du ønsker å snakke med en saksbehandler eller annen person i kommunen.

Åpningstider Nav

               

Man., tirs., tors. og fredag: Kl. 11.30 - 14.00
Onsdager Stengt
Kundesenteret: 5555 3333 Kl. 08.00 - 15.30

Nav åpnet i Rakkestad i november 2007. De har sin mottaksskranke samlokalisert med servicekontoret. 

 

Informasjonsskranker ved Familiesenteret og Skautun

 • Familiesenteret (delvis betjent i ukedagene) 
 • Skautun er betjent fra kl. 08.00 - 15.30. 

Kontaktnr. til Skautun sykehjem, hjemmesykepleien og BOAK

Telefoner til Skautun sykehjem:

Avd. A 95 75 39 86           
Avd. B 48 99 67 69
Avd. C  99 08 14 70
Avd. D 48 99 76 25
Avd. E  97 13 14 92


Hjemmesykepleien:

Hjemmeboende: 91 78 14 32
Omsorgsboliger: 41 44 40 08

Bo- og aktivitetstjenester (BOAK):

Gudimstua 99 08 87 53  
Rådhusveien 12 48 99 68 72
Dagsenteret 99 09 27 52
Lundborg Avlastning 48 95 48 97
Lundborgvn. 1  48 99 67 59
Lundborgvn. 3B, 5 og 7 48 99 68 65
Kleven 48 99 67 58 
 

Ligningskontoret - Skatt Øst

Det er ikke lenger etatskontor i Rakkestad.

Kommunens innbyggere skal nå henvende seg til

 • Skatt Øst, avd. Sarpsborg, Tuneveien 95, 1712 Grålum.
 • Det kan rettes henvendelse til skatteetatens kundetlf.: 800 80 000
 • eller via etatens nettside : Skatteetaten


På servicekontoret finner du skatteetatens mest brukte skjemaer og brosjyrer.
 

 

Våre nettsider

Våre nettsider 
Nettsidene du nå leser er bygd opp slik at du skal få tilgang til relevant informasjon om Rakkestad og Rakkestad kommune.
I tjenestebeskrivelsene går det klart frem hvordan du skal gå frem for å få tilgang til en ønsket tjeneste.
Via lenkene får dere tilgang til relevante lover, forskrifter, skjemaer og andre internettsider.
I dokumentene ligger det mye nyttig informasjon som underbygger temaet du ønsker å vite mer om.

Vi håper sidene svarer til dine forventninger og hører gjerne fra deg om både ris og ros.

Klikk her for å sende oss en mail med tilbakemeldingen din.