Nedgravde oljetanker

Forurensningsforskriftens kapittel 1 omhandler nedgravde oljetanker med kapasitet over 3200L. Denne gir retningslinjer for standard og kontroll av nedgravde oljetanker. Forskriften spesifiserer at alle nedgravde oljetanker som ikke er i bruk skal saneres og fjernes. Forskriften inneholder også bestemmelser om meldeplikt til kommunen for nedgravde oljetanker.

Innføringen av en lokal forskrift vil utvide retningslinjene i forurensningsforskriftens kapittel 1 til å gjelde for alle oljetanker, både større og mindre enn 3200L, i hele kommunen. Gjennom dette ønsker vi å sikre at alle nedgravde oljetanker i kommunen blir behandlet på en uniform og forsvarlig måte.

«Lokal forskrift om nedgravde oljetanker, Rakkestad, Østfold» vil ha betydning for alle husstander med en nedgravd oljetank under 3200L på eiendommen. Forskriften vil fastslå intervaller for kontroll og vedlikehold av nedgravde oljetanker som er i bruk. Den vil også fastslå at alle nedgravde oljetanker som tas ut av bruk skal saneres, graves opp og leveres til godkjent mottak. Det vil være mulig å søke kommunen om å la oljetanken ligge i bakken etter endt bruk dersom det er særlige grunner til det.

 

Utkast til ny lokal forskrift om nedgravde oljetanker:

§ 1. Virkeområde

Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift 1.juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) gjelder i hele Rakkestad kommune.

§ 2. Tankstørrelse

Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift 1.juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) gjelder for nedgravde oljetanker av alle størrelser.

§ 3. Krav til kontrollør

Firmaer eller personer som skal utføre kontroll og sanering av oljetanker, skal kunne dokumentere nødvendige kvalifikasjoner og opplæring, jf. § 1-10 i forurensningsforskriften.

§ 4.

Denne forskriften trer i kraft straks.