Jubileumsgaver utdeles etter følgende satser:

  10 år kr.  1.000,-
  25 år kr.  2.000,-
  50 år kr.  3.000,-
  75 år kr.  4.000,-
100 år kr.  5.000,-
125 år kr.  8.000,-
150 år kr. 10.000,-

 

Jubileumsgaver gis til hovedforening og utdeling av jubileumsgaver skjer uavhengig av om jubileet markeres med arrangement.
Imidlertidig må kommunen få beskjed om jubileet, enten i form av invitasjon eller ved annen melding.

Andre begivenheter/arrangementer hvor kommunen innbys, markeres med en blomsterhilsen og en gave begrenset oppad til kr. 1.000,-

Gaver til jubileer, markeringer m.v. utenfor Rakkestad vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Ordføreren eller den han/hun utpeker, overrekker gaven på vegne av kommunen.

Beskjed om "Kommunale gaver ved jubileer og lignende" sendes inn til: