Levende bygder RNR bilde.png

Levende bygder

"Østfold skal ha attraktive bygdesamfunn gjennom en balansert vekst og utvikling i hele fylket, der utnyttelse av bygdenes samlede ressurser bidrar til å sikre et framtidsrettet og bærekraftig næringsgrunnlag."

                                                                                     Dette står som delmål på Fylkesplanen i dag.. (pr. mars-17)

"Det er ett stort trykk på byregionene om dagen, og mye snakk om byutvikling i forskjellige fora og planverk.
Det er bra og nødvendig, men det store trykket på bygdeutvikling mangler det muligens noe på.
Bygdeutvikling som tema har en tendens til å forsvinne i det store bildet.
Ikke fordi det ikke tas på alvor, men kanskje rett og slett fordi vi er små og få, og våre stemmer ( eller det vi snakker om inni oss og rundt kjøkkenbordet), ikke når så mye lenger enn til utenfor egne stuedør."