For innenbygdsboende er satsene kr 1.000,- for småviltkort og kr 1.250,- for rådyrkort.
For utenbygdsboende er satsen kr 1.500,- for småviltkort og 1.500 for rådyrkort.

Døgnkort på småvilt koster kr 200,-.
Døgnkort på småvilt selges gjennom Inatur.no. 
Orrhøne, røy og jerpe er fredet i de kommunale skoger.

inatur logogrønn symbol[1]_200x211.png

I Storetorp skog selges det døgnkort på rådyr – det kan selges inntil 8 kort pr dag. 
Prisen pr dag er kr 300,-.
Ordningen er etablert gjennom Inatur.