Alle henvendelser vedr. leie rettes til servicekontoret, tlf. 69 22 55 00 eller
på mail: postmottak@rakkestad.kommune.no.

Utleiereglement for Rakkestad kulturhus og andre kommunale lokaler leses her.


Priser for leie av lokaler, vedtatt for året, finner du her.


Rakkestad kulturhus

 • Festsal
 • Spisesal
 • Kommunestyresal
 • Formannskapssal
 • Grupperom I
 • Grupperom II
 • Kinosal
 • Garderobe bak kinosal

Aktivitetshuset

 • Speilsal
 • Fritidsrom
 • Bandrom

Os skole

 • Gymsal
 • Klasserom
 • Skolekjøkken
 • Auditoriet

Rakkestad ungdomsskole

 • Gymsal
 • Klasserom - D-blokka
 • Skolekjøkken

Kunstgressbanen

Rakkestad kunstgressbane leies ut til organisert og uorganisert fotball. Det kan også søkes om avvikling av andre idrettsaktiviteter.
Forespørsler om dette rettes til servicekontoret, tlf. 69 22 55 00. 

Robåt på Frønesjøen

Rakkestad kommune har en robåt på Frønesjøen i sommermånedene.
Leien er kr. 105,- for et døgn og kr. 210,- for en helg.
Utleien administreres av kommunens servicekontor enten ved oppmøte i Rådhuset eller
ved henvendelse på tlf. 69 22 55 00.

Torgplass på Rakkestad Torg

Kommunens torgplass kan leies ved henvendelse til servicekontoret, tlf. 69 22 55 00.
Leien betales forskuddsvis etter følgende satser:

 • Pr. halvår kr. 1.500,-.
 • Dagsats  kr.       50,-.

Sparebankscena på Bygdetunet

Denne kan leies gratis ved å ta kontakt med servicekontoret på tlf. 69 22 55 00.
Da får du lånt nøkkel og får med informasjon vedrørende bruken av området , med tilgang til toalett og garderobene.

Grillen på Bygdetunet

Rakkestad kommune disponerer grillen på Bygdetunet, og kan reserveres
ved henvendelse til servicekontoret, tlf. 69 22 55 00.
Leien er gratis, men må selv ha med grillkull og tennvæske.

Jaktkort

Rakkestad kommune kan tilby jakt etter rådyr og småvilt i åtte ulike områder av de kommunale skoger,
som til sammen er på ca. 18 000 dekar.
Områdene varierer i størrelse fra 800 dekar til ca. 4 000 dekar.
Jakt på skogsfugl begrenses til bare tiur og orrhane.
Røy, orrhøne og jerpe er for tiden freda i Rakkestad kommunale skoger.
Det selges sesongkort på småvilt fra 8. august til 23. desember. Søknadsfrist er 20. mai.
I tillegg selges det inn til to døgnkort for småviltjakt i hvert av områdene.
Det er ingen søknadsfrist på døgnkortene.
Småviltkortet omfatter alle arter som det er jakttid på, og som er definert som småvilt (ikke hjortevilt, gaupe og bever).
 Det selges fellingsretter på rådyr, og fellingsretten gjelder en enkelt skogteig. Dersom en jeger skyter sitt rådyr tidlig i jakten, er det anledning til å kjøpe en fellingsrett i tillegg.
Informasjon fås ved henvendelse til servicekontoret, tlf 69 22 55 00 eller e-post postmottak@rakkestad.kommune.no.
Ved søknad tas med ønsket type jakt samt hvilket område.