Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Digital timebestilling av koronavaksine og koronatest

Postlister

Offentlige organer er pålagt å føre offentlig journal over inn- og utgående korrespondanse. Når journalen gjøres tilgjengelig via våre nettsider kan innbyggerne enklere følge med i hvilke saker kommunen behandler og hvem som er involvert. Større åpenhet og enklere innsyn i kommunens aktiviter er en styrke for lokaldemokratiet.

Innsyn i dokumenter / bestilling av saksdokumenter
Enhvers rett til innsyn i offentlige dokumenter er hjemlet i Offentleglova. Du kan be om innsyn og få kopi av dokumenter ved å kontakte oss pr. e-post (postmottak@rakkestad.kommune.no), telefon (69 22 55 00), telefaks (69 22 55 01) eller ved personlig oppmøte eller du kan fylle ut elektronisk skjema for bestilling av saksdokumenter. Søknadene vil bli individuelt behandlet og det kan gå noen dager før du får svar.

Unntatt offentlighet
Enkelte dokumenter er unntatt offentlighet og du vil da se en henvisning til hvilken lovhjemmel som ligger til grunn for dette i journalen. Det betyr at vi har gjort en foreløpig vurdering som tilsier at dokumentet skal unntas fra offentlighet. Et eksempel på informasjon som kan være unntatt offentlighet er informasjon om avsender/mottaker. Informasjon som er unntatt offentlighet er i journalen erstattet med stjernetegn, eksempelvis (*****). Selv om et dokument eller informasjon om et dokument er unntatt offentlighet, hender det av og til at man på bakgrunn av en konkret innsynsbegjæring ser at det likevel kan gis innsyn i hele eller deler av dokumentet.

Klagerett
Hvis din innsynsbegjæring blir avslått skal avslaget grunngis med lovhjemmel (fullstendig paragraf). Dersom du ønsker å klage på avslaget skal dette gjøres skriftlig. Klagen blir så behandlet av kommunen og dersom avslaget opprettholdes kan innsynsbegjærer klage dette inn for Fylkesmannen i Østfold, Pb 325, 1502 Moss.

Søk i journal
Avdeling:
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
21/214-174
Dato: 24.03.2021 - Mottaker: *****************
21/667-2
Dato: 24.03.2021 - Mottaker: Stein Ove Nyborg
21/65-2
Dato: 24.03.2021 - Avsender: Viken fylkeskommune
21/119-6
Dato: 24.03.2021 - Avsender: Viken fylkeskommune
21/774-1
Dato: 24.03.2021 - Avsender: *****************
20/1998-6
Dato: 24.03.2021 - Avsender: Utdanningsdirektoratet
16/907-38
Dato: 24.03.2021 - Mottaker: *****************
17/687-6
Dato: 24.03.2021 - Avsender: *****************
20/1345-14
Dato: 24.03.2021 - Avsender: *****************
17/1950-34
Dato: 24.03.2021 - Avsender: *****************
20/1091-11
Dato: 24.03.2021 - Avsender: *****************
19/302-30
Dato: 24.03.2021 - Avsender: *****************
17/2627-22
Dato: 24.03.2021 - Avsender: *****************
20/1158-3
Dato: 24.03.2021 - Avsender: *****************
20/1158-4
Dato: 24.03.2021 - Avsender: *****************
20/1158-5
Dato: 24.03.2021 - Avsender: *****************
20/1158-6
Dato: 24.03.2021 - Avsender: *****************
20/837-5
Dato: 24.03.2021 - Avsender: *****************
17/86-13
Dato: 24.03.2021 - Avsender: *****************
16/2239-24
Dato: 24.03.2021 - Avsender: *****************
16/3626-17
Dato: 24.03.2021 - Avsender: *****************
16/3031-34
Dato: 24.03.2021 - Avsender: *****************
16/2173-15
Dato: 24.03.2021 - Avsender: *****************
20/1873-11
Dato: 24.03.2021 - Avsender: *****************
20/1873-12
Dato: 24.03.2021 - Avsender: *****************
20/2214-10
Dato: 24.03.2021 - Avsender: *****************
20/2214-11
Dato: 24.03.2021 - Avsender: *****************
20/2214-12
Dato: 24.03.2021 - Avsender: *****************
17/1106-17
Dato: 24.03.2021 - Mottaker: *****************
21/214-181
Dato: 24.03.2021 - Mottaker: *****************
21/214-182
Dato: 24.03.2021 - Mottaker: *****************
21/706-8
Dato: 24.03.2021 - Avsender: *****************
21/706-9
Dato: 24.03.2021 - Mottaker: *****************
21/706-10
Dato: 24.03.2021 - Avsender: *****************
21/706-11
Dato: 24.03.2021 - Mottaker: *****************
21/775-1
Dato: 24.03.2021 - Avsender: Ng Kiwi Øst AS
21/214-183
Dato: 24.03.2021 - Mottaker: *****************
21/214-184
Dato: 24.03.2021 - Mottaker: *****************
21/214-185
Dato: 24.03.2021 - Mottaker: *****************
21/214-186
Dato: 24.03.2021 - Mottaker: *****************
21/214-187
Dato: 24.03.2021 - Mottaker: *****************
21/214-188
Dato: 24.03.2021 - Mottaker: *****************
21/625-3
Dato: 24.03.2021 - Avsender: Heia Misjonsforening
19/1048-10
Dato: 24.03.2021 - Mottaker: *****************
16/2009-12
Dato: 24.03.2021 - Mottaker: *****************
20/2336-4
Dato: 24.03.2021 - Mottaker: *****************
20/615-409
Dato: 24.03.2021 - Avsender: Kalnes videregående skole
20/2344-4
Dato: 24.03.2021 - Mottaker: *****************
21/545-4
Dato: 24.03.2021 - Avsender: *****************
20/2345-4
Dato: 24.03.2021 - Mottaker: *****************
18/3222-12
Dato: 24.03.2021 - Avsender: Kartverket - Tinglysing
21/35-29
Dato: 24.03.2021 - Avsender: Grimsøen &partners
21/501-78
Dato: 24.03.2021 - Mottaker: *****************
21/501-79
Dato: 24.03.2021 - Mottaker: *****************
21/412-2
Dato: 24.03.2021 - Mottaker: Ole Henrik Amundsen AS
21/595-2
Dato: 24.03.2021 - Mottaker: Gard-Even Kirkeng AS
18/459-29
Dato: 24.03.2021 - Avsender: *****************
19/1897-11
Dato: 24.03.2021 - Mottaker: *****************