Stipendet er på inntil kr 15.000. Kommunestyret kan eventuelt fastsette et annet beløp ved den årlige budsjettbehandling. Stipendet kan deles på flere mottakerne.

Formålet med kulturstipendet er å bidra til bedre vilkår og tjene som en inspirasjon til videre arbeid. Det legges vekt på ønske om og muligheter for utvikling innen et kulturområde som utøver eller som leder.

  • Alle organisasjoner og enkeltpersoner i Rakkestad kan foreslå kandidater til kulturstipend.
  • Enkeltpersoner kan også selv søke om kulturstipend.
  • Forslag/søknad må fremmes skriftlig og må inneholde forslagsstillers/søkers navn og adresse, kandidatens navn og adresse og en kort begrunnelse for forslaget/søknaden.

Vedtak om tildeling er endelig og ikke gjenstand for klage eller krav om ytterligere begrunnelse. Ordføreren eller den han/hun utpeker, overrekker stipendet i tilknytning til kommunestyrets siste møte før jul.

  • Frist for søknad/forslag er 10. mars 2018.

Søknad/forslag "Kulturstipend" sendes til: