Formålet med kultur- og frivillighetsprisen er å gi heder til en person eller organisasjon som har betydd eller betyr mye for kulturlivet i bygda. Alle grener av kulturlivet stilles likt.
Aktuelle kandidater kan være enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som arbeider innen kulturområdet.

Rakkestad kommunes kultur- og frivillighetspris kan bare oppnås én gang.

Alle organisasjoner og enkeltpersoner i Rakkestad kan foreslå kandidater til kultur- og frivillighetspris.

Forslagsfrist er 1. mars hvert år.

Forslag må fremmes skriftlig og må inneholde forslagsstillers navn og adresse, kandidatens navn og adresse og en kort begrunnelse for forslaget.

Vedtak om tildeling er endelig og ikke gjenstand for klage eller krav om ytterligere begrunnelse. Ordføreren eller den han/hun utpeker, overrekker prisen i tilknytning til kommunestyrets siste møte før jul.

Forslag til Kultur- og frivillighetspris sendes inn til: