Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nemder

I medhold av byskatteloven og eiendomsskatteloven, skal kommunestyrene velge sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd. I forbindelse med utredning – eiendomsskatt i Rakkestad kommune - har Rakkestad kommunestyre valgt medlemmer til sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd.
Medlemmer til disse nemndene ble valgt i kommunestyremøtet den 16.06.2011.

 

Nemndenes sammensetning, roller og funksjoner:

Sakkyndig nemnd

Medlem

Varamedlem

Elsa Eng, leder

Hege Buer

Tom Boger, nestleder

Jon Reinfjord

Bjørn Kultorp

Bent Cato Kirkeng

 

 Sakkyndig nemnd - roller og funksjoner i eiendomsskattetakseringen

 • Ansvar for at eiendomsskattetakstene fastsettes så riktig som mulig, og at eiendommer likebehandles mht. den verdi de representerer
 • Vedtar metode for takseringen og hjelpeparametere
 • Vedtar rammer og retningslinjer for takseringsarbeidet i samarbeid med sakkyndig ankenemnd
 • Ansvarlig for opplæring og kompetanse innenfor takseringsarbeidet
 • Ansvarlig for saksbehandlingsmetode
 • Ansvarlig for vedtatte takster
 • Er gjennom rammer og retningslinjer definert som 1. instans ved klagebehandling

 Sakkyndig ankenemnd

Medlem

Varamedlem

Ole Reidar Grimsrud, leder

Ole Harald Bjørnstad

Øivind Hansen, nestleder

Per Murtnes

Solveig Reiten

Andreas Graff

 
Sakkyndig ankenemnd - roller og funksjoner i eiendomsskattetakseringen

 • Ansvaret for å behandle klager der vedtak i sakkyndig nemnd opprettholdes
 • Skal gjøre selvstendig vurderinger av hver enkelt klage og begrunne sitt vedtak om eiendomsskattetakst
 • Skal bistå sakkyndig nemnd ved utarbeidelse av rammer og retningslinjer
 • Sakkyndig ankenemnds takstvedtak er endelig og kan kun bringes inn for rettsapparatet for videre behandling
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut