Anledningen for at søkelyset nå rettes mot Suteren, er Rakkestad kommune sitt engasjement i prosjektet Glomma Opplevelser. 
Prosjektet ble til etter initiativ fra Skiptvet kommune, som i tillegg til Rakkestad kommune, inkluderer Sarpsborg kommune, Eidsberg kommune og Askim kommune.

Målet med Glomma Opplevelser er å skape tilrettelagte og tilgjengelige opplevelser på og langs Glomma. De involverte kommunene ønsker mer aktivitet og økt næringsutvikling på og langs Glomma, og første del av prosjektet startet i høst. Mobilisering og informasjon til aktuelle aktører og samarbeidspartnere blir nå prioritert, og i denne sammenheng er Suteren og Turhestforeningen koplet til prosjektet.