Anledningen for at søkelyset nå rettes mot Suteren, er Rakkestad kommune sitt engasjement i prosjektet Glomma Opplevelser. 
Prosjektet ble til etter initiativ fra Skiptvet kommune, som i tillegg til Rakkestad kommune, inkluderer Sarpsborg kommune og Indre Østfold kommune ( Eidsberg og Askim).

Målet med Glomma Opplevelser er å skape tilrettelagte og tilgjengelige opplevelser på og langs Glomma. De involverte kommunene ønsker mer aktivitet og økt næringsutvikling på og langs Glomma, og første del av prosjektet startet i høst. Mobilisering og informasjon til aktuelle aktører og samarbeidspartnere blir nå prioritert, og i denne sammenheng er Suteren og Turhestforeningen koplet til prosjektet.

Vil du leie hytta på Suteren?

Pris:
 kr. 200,- pr. dag for leie av hytta.
Overnatting over 3 dager f.eks.  fredag til og med søndag = kr. 600,-

Generell info:

  • Alle må vaske/rydde etter seg
  • Alle må ha med sengetøy og håndklær
  • Ta med søppel hjem
  • Kontroll kommer
    - manglende opprydding/vask medfører ekstra gebyr.
  • Toalettet ute skal være tilgjengelig for allmenheten.
  • Hemsen er det av brannsikkerhetshensyn ikke tillatt å benytte.

Nøkkel:
Nøkkel ved leie av hytta - hentes på Servicekontoret- Rakkestad Rådhus, Rådhusveien 8 i åpningstidene.
Nøkkel kan leveres tilbake i postluka til venstre for inngang Rakkestad Rådhus.

Adresse:
Suteren, Røsægveien 340, 1894 Rakkestad

Suteren er statlig sikret friluftsområde. 
Dette betyr at området er tilrettelagt for allmenhetens bruk. De som leier hytta må på ingen måte begrense allmenhetens bruk av området.