Familiehjelpen er lavterskeltjeneste

Vi ønsker å være en tjeneste med lav terskel som kommer tidlig inn og jobber forebyggende, samt bidrar med hjelp ved mer krevende utfordringer.
Det er store variasjoner i hvor lenge vi er i kontakt med de enkelte. Ved noen tilfeller har vi kun få samtaler/treffpunkter. I andre tilfeller tilbyr vi tjenester over lenger tid.
Vi ønsker å ha fokus på et godt og bredt tverrfaglig samarbeid med andre enheter og instanser, for å tilby et best mulig og helhetlig tjenestetilbud.

I vårt team innehar vi en bred kometanse med ulike høgskoleutdanninger med videreutdanning i blant annet psykososialt arbeid barn og unge, samspill og tilknytning og systemisk familieterapi.

Vi ønsker å være fleksible med tanke på tjenestene vi tilbyr, og vi ønsker at de som henvender seg til oss skal være med å påvirke tjenesten som gis.

I den forbindelse benytter vi også verktøyet FIT - feedback informed treatment. FIT gir oss systematisk tilbakemeldinger slit at vi lettere kan sikre oss at tjenestene nytter.

 Vårt overordnede mål er å få være med og forhindre og minske varige psykososiale utfordringer og å gi støtte og veiledning til barn, unge og familier, slik at de opplever å mestre eget liv.

 

Familiehjelpen kan tilby tjenester som:

  • samtaler til barn, unge og voksne
  • veiledning til par
  • veiledning til foreldrerollen
  • oppfølging etter endt behandling hos speisalisthelsetjenesten
  • forebygging av dropout fra skolen
  • trygg overgang barnehage/skole, barneskole/ungdomsskole,  ungdomsskole/ videregående skole
  • miljøterapeutiske tiltak
  • deltagelse og koordinering av samarbeids- /ansvarsgruppermøter/IP