Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
19. november:

 Koronatesting på hverdager, ring servicekontoret 69 22 55 00 mellom kl 08.00 - 15.30. For generelle spørsmål, ring Folkehelseinstituttets koronatlf: 815 55 015 fra kl 08.00 - 15.30


Andre organisasjoner
Barn og ungdom
Bonde / bygdekvinnelag
Historie, håndverk og tradisjon
Idrett, sport og fysisk aktivitet
Kunstforeninger og museer
Natur og friluftsliv
Politikk-, nærings- og interesseorganisasjoner
Religion og livssyn
Sang, musikk og teater/drama
List alle


Viser oppføringer i kategorien

Agape Bibelkirke

En kristen lokalmenighet for bygda. Kjennetegn for menigheten er flere generasjoner og nasjonaliteter som kommer sammen for felleskap med Gud og hverandre.

Vi er menighet som elsker folk til Kristus

Jernbanegata 3
1890 Rakkestad
Web:www.agapebibelkirke.no
Kontakt: Øivind Labråten

Telefon: 45615694

Faste aktiviteter:

Søndagsmøte kl.12 (17 siste søndag i mnd) med barnemøte parallelt.

Fredager kl.19:30 - Ungdomsmøte

For mer informasjon om program - se våre nettsider.

Degernes menighetsråd

Menighetsråd for Degernes sogn i Rakkestad prestegjeld.

Menighetskontoret, Industriveien 6, 1890 Rakkestad
Kontakt:

Degernes Rock Kids

Vi er et sangkor. For tiden har vi medlemmer i alderen 1-7 klasse. Vi synger,men vektlegger å ha tid til sosialt samspill og hygge.

Kirketun
1892 Degernes
Kontakt: Elin Storeheier

Telefon: 47648365

Faste aktiviteter:

Sang
Utlodning
Fruktpause
Lek
Liten andakt

Degernes Søndagsskole

Søndagsskole hver 14 dag

Bjørnstad, 1892 Degernes
Web:www.rakkestadsondagsskole.no
Kontakt:

Heia Misjonshus

Jeg dekker bare Heia Misjonshus.
Øistein Heen er formann for Heia Misjonsforening.

Botten, 1890 Rakkestad
Kontakt:

Helselaget Solglimt

Underavdeling av Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Orud
1892 Degernes
Kontakt:

Holøsåsen søndagsskole

Opplæring i kristen tro og kristne tradisjoner.
Tilbud til barn i alle aldre.

Bergveien 13
1890 Rakkestad
Kontakt:
Telefon: 69221896/99040185

Kirke-og kulturutvalget

Kirke- og kulturutvalget er et underutvalg i Rakkestad menighetsråd. Arrangerer kulturkvelder og konserter i kirken.

Industriveien 6
1890 Rakkestad
Kontakt:
Telefon: 99048478

Kirketun Normisjon

- Foreningens hovedmål er å forkynne guds ord for unge og gamle. Virksomheten drives fra eget bedehus i Degernes. Huset leies også ut til annen virksomhet (søndagsskole, uklubb, minnesamvær , kirkelige arr. og annen foreningsvirksomhet som finner det naturlig å være på huset.

Grete Størløs, Ellestadvn 4, 1892 Degernes
Kontakt:
Telefon: 69224414

Muslim Kulturforening i Rakkestad

Muslims Kulturforening i Rakkestad er et samlingssted for barn og voksne fra forskjellige land og kulturer for å snakke med hverandre og lære hverandre å kjenne og å ha det koselig sammen.

Kontakt:
Telefon: 69222485

Pinsemenigheten Betania

Pinsemenighet.

Postboks 154, 1891 Rakkestad
Web:www.betaniarakkestad.com
Kontakt:
Telefon: 69221434 man 9-12

Rakkestad Kirkelige Fellesråd

medlemmer i den norske kirke. Gudstjenester, konserter og andre arrangement i våre 3 kirker. Rakkestad, Os og Degernes

Industrivn. 6, 1890 Rakkestad
Kontakt:
Telefon: 6922 6060

Rakkestad Normisjon

Driver misjonsarbeid. Har barnekor, ungdomskor og Rakkestad mannsmusikk.

Kontakt:

Rakkestad Rotary

Kontaktperson Svein Magne Midtskog

Lyngveien 26, 1890 Rakkestad
Web:www.rakkestad.rotary.no
Kontakt:
Telefon: +4790150315

Rakkestad søndagsskoleforening

Rakkestad søndagsskoleforening er forening for søndagsskolene i Rakkestad. Det er 5 aktive søndagsskoler: Heia søndagsskole, Bergenhus søndagsskole (på Tryggheim), Holøsåsen søndagsskole, Vestre Os søndagsskole (på Lundheim) og Østre Os søndagsskole ( på Skriken).
Søndagsskolene har samling ca hver annen søndag:
Kontaktpers:
Heia: Anne Kaaen,97588663
Bergenhus: Olaug T Heier, 90185723
Holøsåsen: Marit Løvland, 99040185
Lundheim: Elin Danneberg, 92023569
Skriken: Anne Melby, 99595525

RNK Rumensk Norsk Kulturforening

RNK promoverer rumensk kultur i Norge og norsk kultur for rumenere.
RNK jobber aktivt for rumenernes integrering i det norske samfunnet.

Østmarkveien 7 c, 0687 Oslo
Web:www.norvegia-romania.net
Kontakt:
Telefon: 992 81 766

S-klubben

S-klubben er en klubb for barn mellom 4 og 10 år som er tilsluttet Normisjon. Vi har samlinger på Holøsåsen Misjonshus en torsdag i måneden fra kl 18.00 til 20.00.
Vi har ulike aktiviteter ute eller inne hver gang, andakt, sang,utlodning og mat.

Tryggheim misjonslag

Misjonslaget er tilsluttet Norsk luthersk misjonssamband og har til formål å samle mennesker til hyggelige samvær og til tjeneste i misjonen. Ved utleie av Tryggheim ta kontakt Bjørg Moslått, tlf. 45618161.

Lyngby allé 17,, 1890 Rakkestad
Kontakt: Bjørg Moslått

Telefon: 45618161