Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
19. november:

 Koronatesting på hverdager, ring servicekontoret 69 22 55 00 mellom kl 08.00 - 15.30. For generelle spørsmål, ring Folkehelseinstituttets koronatlf: 815 55 015 fra kl 08.00 - 15.30


Andre organisasjoner
Barn og ungdom
Bonde / bygdekvinnelag
Historie, håndverk og tradisjon
Idrett, sport og fysisk aktivitet
Kunstforeninger og museer
Natur og friluftsliv
Politikk-, nærings- og interesseorganisasjoner
Religion og livssyn
Sang, musikk og teater/drama
List alle


Viser oppføringer i kategorien

Askim og omegn demensforening

Demensforeningene (ca 130 i Norge) er tilknyttet Nasjonalforeningen for folkehelsen (NFF). Demensforeningene arbeider med å:
Spre informasjon om demens og bidra til større allmenn forståelse for personer med demens og for pårørendes situasjon. Synliggjøring av belastninger og behov for støtte og veiledning. Gi veiledning og støtte til enkeltpersoner, drive samtalegrupper og arrangere temamøter.
Arrangementene er åpne for alle som er berørt av/interessert i demens; personer med demens, pårørende, helsepersonell, politikere..
Vi oppfordrer til medlemskap. Da får en medlemsblad med nyttig informasjon om demens, og en er med på å støtte demensarbeidet.
NFF driver Demenslinjen 815 33 032, (åpen mand - fred kl 09-15), som er et tilbud til alle med spørsmål om demens. Der treffes kvalifisert helsepersonell med taushetsplikt.
Du kan godt ta kontakt uten å oppgi navn.
Mer informasjon om demens og demensforeninger:
www.nasjonalforeningen.no
I april har vi fått egen webside:www.demensforeningeniaskim.info

Katralveien 150
1840 Askim
Kontakt:
Telefon: 98683196

Degernes Bondelag

Nakkim, 1892 Degernes

Indre Østfold MS-forening

Vår forening har medlemsmøter i handikapvennlige lokaler i Ordfører Voldens vei 10 i Mysen. Se vår hjemmeside http://www.ms.no/lokallag/oestfold/indre-oestfold-ms-forening for mer informasjon.

Hæraveien 3
1850 Mysen
Web:www.ms.no/lokallag/oestfold/indre-oestfold-ms-forening
Kontakt: Bjørn Gromholt

Telefon: 99737965

Faste aktiviteter:

Mandager - trening i varmt vann med fysioterapeuter.
Onsdager - kafètreff Askim Kro kl. 1200.

Norsk Cøliakiforening, avd Østfold

Norsk Cøliaki Forening er en interesseorganisasjon for mennesker med sykdommen Cøliaki. Man antar at 1 % av den norske befolkningen har Cøliaki.

Cøliakiforeningen arrangerer medlemsmøter, familieleir/-kurs, sosiale arrangementer og bakekurs hvor man kan lære og bake glutenfritt.

Kontakt:
Leder NCF Østfold:
Cathrine Ullern, 92463 629; ostfold@ncf.no

Web:ncf.no

Rakkestad Arbeiderparti

Her kommer mer info. senere.

Rakkestad Budstikke

En nettavis som legger ut sine tips fra publikum!

Rakkestad Frp

Fremskrittspartiet, lokallag i Rakkestad
Har 3 faste medlemer i kommunestyret i Rakkestad etter lokalvalget i 2003

Postboks 155, 1891 RAKKESTAD
Kontakt:
Telefon: 95783002

Rakkestad Hagelag

Lagets formål er blant annet å fremme hagesak, hagekultur, landskapspleie og nærmiljøsaker i Rakkestad. Vi er en samling glade amatører som stadig søker å lære noe nytt gjennom foredrag på møtene våre, og som gjerne deler med andre de erfaringer vi har skaffet oss.

Rakkestad Hagelag v/Dagfinn Johannessen
1890 Rakkestad
Kontakt: Dagfinn Johannessen

Rakkestad Høyre

Her kommer mer info. senere.

Rakkestad KrF

Her kommer mer info. senere.

Rakkestad og Degernes Bygdeungdomslag

Norges Bygdeungdomslag (NBU) er en bygde- og kulturorganisasjon med 5.800 medlemmer, som arbeider for levende bygder over hele landet. NBU tilbyr aktiviteter som tevlinger, dans, amatørteater og bygdepolitiske aktiviteter for sine medlemmer, i tillegg til en omfattende organisasjonsskole for sine 600 tillitsvalgte.

1890 Rakkestad
Web:www.nbu.no
Kontakt: Ida Marie Schie

Telefon: 97762920

Rakkestad Røde Kors

Røde Kors har utviklet en rekke aktiviteter for å motvirke ensomhet og skape sosiale nettverk. En av fire nordmenn plages av ensomhet. Denne ensomheten er ikke lett å få øye på i landet som år etter år kåret til verdens beste land å bo i. Men i ethvert nabolag finnes det mennesker som må kjempe alene med sine problemer og som blir syke av ensomhet. Ensomhet og sosial utestenging rammer mennesker i alle aldre, men først og fremst eldre, langtidssyke og mennesker som av en eller annen grunn står utenfor arbeidslivet. Det er også flere og flere unge som opplever ensomhet og føler seg utenfor og alene. Tusenvis av frivillige i Røde Kors jobber landet rundt for et mer inkluderende samfunn. Røde Kors har utviklet mange aktiviteter som skal motvirke ensomhet og fremme nettverksbygging og sosial kontakt. Vi tilbyr besøk både i private hjem og på institusjoner. Vi arbeider for flerkulturell integrering og deltakelse, og har nettverkstilbud for løslatte og andre som behøver trygge sosiale arenaer.

Rakkestad Røde Kors består i dag av en Omsorgsgruppe, en Ungdomsgruppe for de mellom 13 0g 30 år, en flerkulturell gruppe og en Beredskapsgruppe.

Nygata 2
1890 Rakkestad
Web:https://www.rodekors.no/distriktsider/ostfold/lokalforeninger/rakkestad
Kontakt: Nina Ødegård

Telefon: 958 08 043

Faste aktiviteter:

I Rakkestad har vi pr. d.d. en aktiv hundegruppe som besøker Skautun Sykehjem 1 gang hver 14 dag, med to hundeekvipasjer. Hvor vi prøver å skape en hyggelig atmosfære for de som har en kortere eller en lengre periode på Sykehjemmet eller boligene tilknyttet hjemmebasert tjeneste. Vi tilbyr da turer, lese stunder eller hva den enkelte ønsker. Vi har selvsagt taushetsplikt om det vi opplever i Røde Kors ærend.
Vi har også en gruppe som besøker enkelt personer. Denne gruppen kalles en-til en og tilbyr en god samtale og raust med god stemning.
Vi har også to grupper som er en sosial arena for de som ønsker å utvide bekjentskapet sitt over en kaffe kopp og lett bevertning. Dette er "Torsdagstreffen" som møtes annenhver uke, på torsdag kveld fra kl 18-20, og "Møteplassen" som møtes annenhver tirsdag på dagtid fra 11-13 på Aktivitetshuset.

Rakkestad Røde Kors Ungdom, RKU, har medlemsmøter samt at de arrangerer "Sosial Møteplass" En arena hvor de mellom 13-30 år samles for sosial hygge. Enkel bevertning, og god stemning står som noe av det som tilbys ungdommen disse kveldene.

Flerkultur er en gruppe som har som mål og bistå med god integrering for nye innflyttere som er kommet til Rakkestad. Vi har i dag to grupper.
"Familie venner " som er familier som har med seg en eller to, av de som ønsker dette tilbudet, i sitt daglige liv, noen timer i måneden. "Flyktninge Guider" er en gruppe frivillige i Bygda vår som bidrar til at de blir kjent med bygda vår, den norske kulturen og systemet i Norge.

Beredskapsgruppa vår er en gruppe frivillige i Rakkestad Røde Kors som tilbyr seg å bistå hvis det skulle skje en krise i Rakkestad Kommune. Vi har en underskrevet samarbeidsavtale med Rakkestad Kommune om dette.

En gang i måneden møtes vi medlemmene for sosial hygge. Her er alle hjertelig velkomne. Vi ler mye, har kaffe og kake, samt loddsalg pleier også å stå på programmet.

Minst en gang årlig er vi på kurs hvor vi lærer mere om førstehjelp og hvordan vi kan bistå lokalsamfunnet hvis det er aktuelt.

Vi i Rakkestad Røde Kors får stadig bekreftet at det vi gjør er til glede og nytte for andre. Vi håper at også at du har lyst til å bli med :)

Rakkestad Senterparti

Rakkestad SV

Her kommer mer info. senere.

Rakkestad Venstre

Rakkestad Venstre er tilbake!

Vi stiller liste ved kommunestyre- valget til høsten. Vi har ei sterk liste og et godt programmet på plass, og en ting kan vi love:

VI SKAL FÅ ENTUSIASMEN OG OPTIMISMEN TILBAKE I LOKALPOLITIKKEN I RAKKESTAD!

...og hvem er den beste ordførerkandidaten?
JO DET ER VILLY DET!

c/o Jan Tore Gjøby, Peer Gynts vei 38, 1890 Rakkestad
Web:rakkestad.venstre.no
Kontakt:
Telefon: 45614341