Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
19. november:

 Koronatesting på hverdager, ring servicekontoret 69 22 55 00 mellom kl 08.00 - 15.30. For generelle spørsmål, ring Folkehelseinstituttets koronatlf: 815 55 015 fra kl 08.00 - 15.30


Andre organisasjoner
Barn og ungdom
Bonde / bygdekvinnelag
Historie, håndverk og tradisjon
Idrett, sport og fysisk aktivitet
Kunstforeninger og museer
Natur og friluftsliv
Politikk-, nærings- og interesseorganisasjoner
Religion og livssyn
Sang, musikk og teater/drama
List alle


Viser oppføringer i kategorien

Behar - Bosnisk klubb Rakkestad

Organsierte samlinger, turer, inviterte gjester, besøke forskjellige steder, gjøre seg kjent i bygda, formidle/gjøre kjent bosnisk kultur, samarbeider med forskjellige organisasjoner.

Pb 39, 1891 Rakkestad

Dalen viltvern- og grunneierlag

Norddalen, 1890 Rakkestad

Degernes Bridgeklubb

Kontaktperson er Bjørn Erik Fjeld, 48 04 22 11

Bjørn Erik Fjeld, 1890 Rakkestad

Finnestad Grunneierlag

Kontaktperson er Steinar Levernes: tlf 69 22 61 20 - 97 66 30 33

Levernes, 1890 Rakkestad

Høitomts Venner

Høitomts venner er en stiftelse som har til mål å bevare husmannsplassen Høitomt.
Kontakt Marit Buer Bergum på: mob. 90503793, eller Jan Erik Tveten: 69 22 55 00.

Høitomt, 1890 Rakkestad
Kontakt:
Telefon: 90503793

Landbrukstjenester Østfold

Avløserlagets hovedoppgave må skaffe avløsning slik at medlemmene får regelmessig fritid, avlastning i onnetider og avløsning under sykdom.
Vi foretar også utlønning for alle de medlemmene som ønsker det.

Storgt. 2, 1890 Rakkestad
Kontakt:
Telefon: 69 22 35 55

Linnekleppen Grunneierlag

Kontaktperson er Halvard Skjelle - 69 22 27 35

Fuglenes, 1892 Degernes

Mental Helse Rakkestad

Mental Helse er en interesseorganisasjon som jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske problemer og et bedre psykisk helsetilbud. Vårt mål er at alle innbyggere i Norge skal ha en best mulig psykisk helse. Vårt viktigste virkemiddel er brukermedvirkning på individ- og systemnivå.Vi er en organisasjon for alle mennesker som har en interesse for psykisk helse og som vi delta og støtte arbeidet til Mental Helse. Gjennom våre fylkeslag i alle fylker, og våre lokallag som dekker mer enn 300 kommuner tilrettelegger vi for politisk arbeid, aktiviteter og nettverk. Vi er per i dag nesten 10 000 medlemmer og jobber kontinuerlig med å rekruttere flere medlemmer.

Mental Helse ønsker å være en brobygger som jobber for at alle skal kunne ha en best mulig psykisk helse. Vi bygger broer mellom brukere, pårørende, hjelpeapparat og samfunnet. Gjennom våre brukerrepresentanter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå viser vi hvordan samfunnet kan forebygge og bedre den psykiske helse i befolkningen.


Dette arbeider vi med:

*Menneskeverd og rettigheter.

*Retten til å ytre seg på de områder i livet som er avgjørende for deg.

*Fjerne tabuer knyttet til psykiske helseproblemer.

*En god velferd. Økonomisk trygghet, forutsigbar inntekt og gode og sikre boligforhold henger sammen med en god psykisk helse.

*Helse- og omsorgstjenestene må være demokratiske i sin form. Brukere og pårørende må trekkes inn i utforming av politikk og all planlegging som gjelder utforming av det psykiske helsetilbudet.

*Vi jobber for større grad av valg og frivillighet innenfor behandlingssystemet.

*Informasjonsarbeid og opplysninger som skaper holdningsendringer

PS. Mental Helse Rakkestad har blitt sett på som en del av Gjenbruket i Degernes. Dette er ikke tilfelle. Vi er to ulike foreninger. Og har ikke noe med hverandre å gjøre. DS.

Ekebergvn.15., 1718 Greåker.
Web:www.mentalhelse.no/no/Fylkes-_og_lokallag/Ostfold/Rakkestad
Kontakt:
Telefon: 99255507

Radio 5 - Indre Østfold Nærradio AS

Velkommen til vår lokalradio for Indre Østfold! Radio 5 disponerer tre komplette studioer, i Rakkestad, Trøgstad og Marker. Fra 2009 sender vi ca. 55 timer hver eneste uke, fordelt på 6 dager! Vi tilbyr lytterne en uvanlig samling av temaprogrammer, radiobingo, konkurranser og magasinprogram. Alle aldre har sine programmer, så radioen favner alle! Velkommen til å lytte på våre sendinger! Våre frekvenser; 102,9 i Rakkestad, 104,6 i Trøgstad, 105,7 i Marker og 107,0 i Eidsberg.

Vi formidler kunngjøringer og arrangementer GRATIS for alle lag og foreninger!

Storgt. 2, 1890 Rakkestad
Web:www.radio5.no
Kontakt:
Telefon: 69223100

Radio DSN

Dette er en ny nettradiokanal som skal gi lytterene mest mulig nyheter om det som skjer. Mest mulig lokalt!

Beitveien 1, 1890 Rakkestad
Web:www.radiodsn.com
Kontakt:
Telefon: 41268720

Rakkestad Birøkterlag

Organisasjon av birøktere i Rakkestad kommune. Arbeider for birøkten i kommunen.

Bygdetunåsen 4, 1890 Rakkestad

Rakkestad Gammeltekniske

Forening for ulike veterankjøretøy og landbruksredskaper, andre gamle gjenstander

Lauvåsen, 1890 Rakkestad
Kontakt:
Telefon: 90840023

Rakkestad Internasjonale Vennskapsorganisasjon

Organisasjonen jobber med integrering og er opptatt av barn og ungdomsarbeid.

Hulderveien 9b, 1890 Rakkestad

Rakkestad kjemiske fagforening

Postboks 204, 1891 Rakkestad

Rakkestad lag av LHL

Laget arbeider for bedring av de hjerte- og lungesykes livssituasjon. Synliggjør laget ved stands. Selger hjertelodd. Bidrar med støtte til Feiring- og Glittreklinikkene. Kontrollerer hjerte og lunger ved LHL-bussene. Arrangerer turer og temakvelder om hjerte- og lungesyke. Driver informasjonstjeneste før og etter operasjoner til pasienter og pårørende. Henvendelse kan skje til Kai Amundsen telefon 69222637 eller Tore Rønningen, tlf. 69 22 17 92

Søndre Degernes Grunneierlag

Kontaktperson er Øystein Lund - 69 22 35 19

Eng, 1892 Degernes

Sentrum Antennelag BA

Postboks 256,, 1891 Rakkestad

Utdanningsforbundet Rakkestad

Fagforening for lærere og førskolelærere i kommunen. Lokallag av Utdanningsforbundet Østfold.

Postboks 92, 1891 Rakkestad
Kontakt:
Telefon: 481 31 081

Ytre Degernes Yngreslag

Vi håper gjennom samværene å kunne være et bevarende miljø, hvor alle føler seg "hjemme". Mest hjelpe gjennom samtale og praktiske ting, så alle kan bli bevart i sin barnetro - ta i mot Jesus som Frelser og Hjelper i livet.

Langsbakken,, 1890 Rakkestad