Tjenesten støttekontakt er gratis, men du må selv dekke egne utgifter når du er sammen med støttekontakten.

Det er ikke krav til at støttekontakter har fagkompetanse innen helse og omsorg. Man må fremvise politiattest. Det er en fordel om støttekontakten har sertifikat og disponerer bil.

Søknad om støttekontakttjeneste kan du søke om via skjema som heter:
Helse-og omsorgstjenestesr - søknad.pdf 

eller ta kontakt med kommunens servicekontor.

Til deg som ønsker å være støttekontakt, registrer deg deg via elektronisk skjema som heter:
Støttekontakt/ fritidskontakt  -registrering