De som ikke kan dra omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på bistand.
Det er kommunen som i samarbeid med søkeren bestemmer hvilke tjenester som skal gis, herunder støttekontakt.

Andre forhold som vil bli vurdert i forbindelse med behandlingen av søknaden, er søkers sosial nettverk, om det er andre offentlige instanser som gir tjenester til søkeren og hva søker kan bidra med selv for å få en mer meningsfull fritid.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til Servicekontoret i kommunen
eller 
ved å gå direkte til skjemaet Støttekontakt/fritidskontakt - registrering via linken her