Har du ikke tilstrekkelig areal kan du sammen med en nabo søke om felles vald for rådyr.