Det er antall meter strandlinje som gir grunnlag for rett til å felle bever. I Rakkestad er minstelengden satt til 1500 meter, dette gjelder både vann, elver og bekker. Dersom en disponerer jaktretten på begge sider av en bekk eller elv er det tilstrekkelig med 750 meter med beverførende vassdrag. Søknadskjema for etablering av vald finner du på siden viltforvaltning.


Fjerning av beverdemning og felling av skadebever

Bever kan skape problemer ved at demninger kan sette jordbruksområder og skogområder under vann. Beverdemninger kan ikke fjernes uten at det er gitt tillatelse fra kommunale myndigheter. Kommunen kan også gi ekstraordinær fellingstillatelse til fjerning av bever som gjør skade, dersom beveren felles utenom ordinær jakt tilfaller den viltfondet.