Tømmerprisene

Tømmer prisene er nå brukbare så det kan da bli et brukbart utbytte.

Skogfondsordningen

Skogfondsordningen er også blitt betydelig forbedret i 2007.
Mange flere tiltak har kommet inn under ordningen med skattefordel og den skattefrie andelen med bruk av skogavgift er nå på 85 %.
Se nærmere informasjon på vår side - Skogfondordningen.