I Kirkeng barnehage har vi fokus på at barn og vokse skal bli møtt med omsorg, anerkjennelse og ha mulighet til å oppleve seg selv som verdifulle.

I et rikt og variert språk- og lekemiljø er vårt fokus å legge til rette for at barn skal få gi uttrykk for sin fantasi, kreativitet og skaperglede.

I Kirkeng barnehage møter barn:

  • Varierte lekearenaer som er unike i forhold til opplevelser og fysiske aktiviteter i nær kontakt med naturen. Idrettshallen i nærområdet brukes jevnlig.
  • Et tidlig samarbeid med Kirkeng skole som kan gjøre barna trygge og godt forberedt i overgangen fra barnehage til skole.
  • IKT satsning: I pedagogiske aktiviteter, prosjekter og temaarbeid.

Kirkeng barnehage[3].jpg
  

Barnehagen består av 4 avdelinger i aldersgruppe:

  • Rødkløveren: 1-2 år
  • Blåklokka: 2-3 år
  • Solsikka: 3-5 år
  • Fiolen: 3-5 år