Instituttet ble etablert i 1986 og er beliggende i Rakkestad sentrum. Lyse og trivelige lokaler med meget

tilfredsstillende behandlingsrom og treningsutstyr. Pr. i dag er det 6 fysioterapeuter, en kiropraktor og en

fotterapeut tilknyttet instituttet. Blant fysioterapeutene, har tre tilleggsutdannelser innenfor akupunktur,

lymfødembehandling og osteopati. Instituttet har sekretær i deltidsstilling. Alle fysioterapeutene benytter

felles journalsystem, Physica (Aspit) og er på Helsenett.

Til utlysningen: