Arbeidsoppgaver
- Arbeidstid både i skole og SFO
- Oppfølging og veiledning av elever med behov for tilrettelegging faglig og sosialt
- Initiere og gjennomføre tiltak som øker elevenes fysiske aktivitet i løpet av skoledagen
- Initiere og gjennomføre trivselstiltak på skolen og SFO
- Drive sosialpedagogisk arbeid i klasser og med enkeltelever

Krav
- Fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget, men det åpnes for at andre med relevant utdanning kan bli vurdert
- Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
- Gode IKT-kunnskaper

Egenskaper
- Tydelig voksen med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
- Høy relasjonskompetanse og et positivt elevsyn
- Evne til å engasjere og motivere elever og ansatte
- Vilje og evne til å tenke nytt og stor arbeidskapasitet
- Evne til å jobbe strukturert og selvstendig

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby
- Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
- Gode offentlige pensjons- og forsikringsvilkår
- Godt arbeidsmiljø
- Gode opplærings- og utviklingsmuligheter
- Garantilønn

Arbeidsvilkår
Øvrige arbeidsvilkår, rettigheter og plikter er i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og avtaler.
Gyldig politiattest i tråd med § 10-9 i Opplæringsloven (vedlegges ikke søknaden) må fremlegges før ansettelse.

Rakkestad kommune benytter elektronisk søknadsadministrasjon og kommunikasjon
Søknad fremmes via stillingsannonsen på vår hjemmeside og ved å trykke på valget "Søk på stilling". Søknad og CV
legges inn ved å følge veiviser i systemet.

Det er viktig at du som søker er tilgjengelig på oppgitt e-postadresse og telefonnr. Kopi av vitnemål og attester tas med
på et eventuelt intervju og skal ikke vedlegges søknaden. Tidligere arbeidsgivere kan bli kontaktet for referanser.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Rakkestad kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har
bedt om vurdering for ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jfr. Offentlighetsloven §25.
Henvendelse fra annonsører gjøres til postmottak@rakkestad.kommune.no