I oktober 2021 rulles folkeopplysningskampanjen «Snakk om selvmordstanker – det kan redde liv» ut i regionen.

Målet er å opplyse befolkningen om at det ikke er farlig å snakke om selvmordstanker, det kan derimot redde liv.

Kampanjen skal nå hele befolkningen i Østfold, men primærmålgruppen er voksne menn. Dette er fordi menn i mindre grad enn kvinner søker hjelp, og fordi rundt to av tre norske selvmord hvert år er blant menn. Kampanjen skal hovedsakelig spres i sosiale medier, nett- og papiraviser, en egen nettside vil tilby informasjon om hvordan man kan snakke om selvmord, inkludert samtaleguider og hvor man kan søke hjelp.

Kurstilbud og ressurser for kommunene

I forbindelse med kampanjen tilbys en rekke kompetansetiltak for ansatte i kommunene i Østfold. Blant annet vil det holdes grunnkurs i forebygging av selvmord og selvskading for kommunalt ansatte, kurs i depresjonsbehandling og behandling av sucidialitet for fastleger og helsepersonell i primærhelsetjenesten, samt kurs i førstehjelp ved selvmordsfare.

På prosjektets nettside finner du en oversikt over kurstilbud og andre relevante ressurser for kommunen: 

Potensiale for selvmordsforebygging er stort

Omkring 600 mennesker tar årlig sitt eget liv; i 2020 var det 639 selvmord i Norge. Mange flere er berørt av selvmord og selvmordsforsøk, det påvirker familier, venner, kolleger og samfunn.

Å sette inn tiltak på flere arenaer samtidig viser positive resultater for forebygging av selvmordsatferd. Potensialet for forebygging er stort, både ved intervensjoner som er innrettet slik at flere søker hjelp for psykiske vansker og andre problemer som øker risikoen for selvmord og til at aktuell selvmordsrisiko fanges opp av personer i det sosiale nettverket og i kontakten med helsepersonell og andre nøkkelpersoner i lokalsamfunnet.

Mental Helse logoNasjonalt senter for selvmordsforskning og - forebygging NSSF logo

I Rakkestad kommer vi i høst til å være med på en regional folkeopplysningskampanje mot selvmord (initiert av NSSF og Mental helse), samt at over 90 ansatte vil delta på VIVAT-kurs og andre selvmordsforebyggende kurs

10. september er verdensdagen for selvmordsforebygging

Det globale mottoet: Å Skape Håp Gjennom Handling - Creating Hope Through Action

Selvmord er et stort samfunnsproblem. Samtidig er det vanskelig for mange å snakke om sine selvmordstanker. sammen kan vi jobbe for et trygt og åpent samfunn der vi våger å be om hjelp for å leve.

Tema for Verdensdagsmarkeringen 2021 er:

Å Skape Håp Gjennom Handling
Vis at du ser. Vis at du lytter. Vis at du bryr deg.

verdensdagen-fb-cover-2_Vis-at-du_Foto_Leve.no.

LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord er nasjonal arrangør av verdensdagen for selvmordsforebygging, initier av the international association for suicide prevention (IASP) 

 Kilde: Leve.no - Kontaktinfo HelseNorge.no

10. oktober - verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet i 1992 da World Federation for Mental Health (WFMH) satte 10. oktober som en dag for å fremme kunnskap og bevissthet om psykisk helse i hele verden. Dagen markeres i mer enn 150 land på ulike måter.

I Norge er Verdensdagen den største kampanjen for psykisk folkehelse, og blir markert av skoler, kommuner, bedrifter og lokale organisasjoner over hele landet fra uke 39-42.

Verdensdagen for psykisk helse