A A A
Vær fra yr.no
Skyet -2°

Skjemaer A-Å

Hopp til: A B D E F G K L M N O P R S T U V
A
Arrangementstilskudd/underskuddsgaranti - søknad
Asylmottak/ hospits/ campingplass/ forsamlingslokale - meldeskjema

B
Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
Barnehageplass for barnehageåret 2017/2018 - søknad/endring/oppsigelse
Barnehageplass for barnehageåret 2018/2019 - søknad/endring/oppsigelse
Boligspesifikasjon i matrikkelen
Brannfarlige forhold - bekymringsmelding
Bålbrenning - søknad om tillatelse

D
Driveplikt - søknad om fritak

E
Enkeltvedtak - klage

F
Felling av trær/rydding av kratt på kommunal grunn - søknad
Filmfremvisning - søknad om konsesjon
Fritidskontakt/støttekontakt - registrering

G
Generell henvendelse til kommunen
Gjeldsrådgivning - søknad
Gravetillatelse i kommunal vei eller grunn - søknad
Grunnskole - Fritak fra vurdering i enkeltfag
Grunnskole - innmelding 1. trinn

K
Kjøletårn og/eller luftskrubbere – melding
Kommunal vielse - ettersending av prøvingsattest
Kommunestyret - spørsmål til spørretimen
Konsesjon på erverv av fast eiendom - søknad
Konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense - egenerklæring
Konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - egenerklæring
Kulturformål - søknad om tilskudd
Kulturskole - oppsigelse av plass
Kunnskapsprøven/etablererprøven - oppmelding

L
Ledsagerbevis - søknad
Lokaler - melding (frisør, hudpleie) /søknad om godkjenning (tatovering, hulltaking)

M
Motorferdsel i utmark - søknad

N
Nærmiljøtilskudd - søknad

O
Offentlig høring - høringssvar
Omsetningsoppgave for alkohol (salgsbevilling)
Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)
Overnatting - melding

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad
Permisjon fra undervisning - søknad

R
Religionspregede aktiviteter i skolen - melding om fritak
Renovasjon - klage

S
Saksdokumenter - bestilling
Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
Serveringsbevilling - søknad
SFO - Innmelding, endring, oppsigelse
Skatt - søknad om nedsettelse eller ettergivelse av skatt og avgift av rimelighetshensyn (billighet)
Skjenkebevilling - søknad
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)
Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)
Skole - melding om skolebytte ved flytting
Skole - søknad om bytte av skole
Skole/barnehage - Søknad om godkjenning (miljørettet helsevern)
Spillemidler - søknad om forhåndsgodkjenning (idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning)

T
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort) - søknad

U
Utslippstillatelse - søknad

V
Verge – begjæring om oppnevning
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut