A A A
Vær fra yr.no
Skyet

Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur

Det kan gis økonomisk støtte til lag, foreninger og andre som driver kulturarbeid i Rakkestad kommune.
Støtten gis innenfor de budsjettrammer som er gitt av kommunestyret. Søknad om støtte avgjøres av rådmannen.

Det kan også gis støtte til kulturtiltak som spenner over et geografisk område, når dette kan sies å ha betydning for kulturlivet i Rakkestad og for bredden av kulturtilbudet.
Det gis ikke tilskudd til organisasjoner som primært ivaretar medlemmenes yrkes- eller økonomiske interesser.
Ved fordeling av økonomisk støtte prioriteres lag, foreninger og tiltak som retter seg mot barn og ungdom, funksjonshemmede og/eller andre grupper Rakkestad kommune ønsker å prioritere.
Egenkapital vil også være en del av tilskuddsvurderingen.

Ved tildeling av tilskudd innhentes uttalelser fra Rakkestad Idrettsråd og eventuelt andre sammenslutninger.

 

 

Tilknyttede sider

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut