Rakkestad kommune fikk medhold i saken mot Opplysningsvesenets Fond

Rådmann Skog

En fornøyd rådmann Skog konstaterer at i saken mellom Rakkestad kommune (RK) og Opplysningsvesenets Fond (OVF) fikk RK medhold av Borgarting lagmannsrett om at festeavgifter i Prestegårdsfeltet og Lyngbyfeltet skal fastsettes i samsvar med konsumprisindeksen, og ikke på grunnlag av faktisk tomteverdi i Rakkestad, slik OVF ønsket.

Sarpsborg tingrett ga Rakkestad kommune medhold i sin dom avsagt i 2013. Nå har altså Borgarting lagmannsrett stadfestet standpunktet i nylig avsagt dom.

Bakgrunn
I sak mellom Rakkestad kommune og Opplysningsvesenets Fond om fastsettelse av nye festeavgifter i to tomtefelter (Prestegårdsfeltet og Lyngbyfeltet) i Rakkestad, har Rakkestad kommune fått medhold i at nye festeavgifter for områdene skal fastsettes i samsvar med utviklingen i konsumprisindeksen, og ikke – som Opplysningsvesenets Fond hevdet - på grunnlag av faktisk tomteverdi i Rakkestad. Det gjør en meget stor forskjell for Rakkestad kommune, men i neste omgang også beboerne i Prestegårdsfeltet og Lyngbyfeltet. For Rakkestad kommune utgjør differensen flere millioner kroner.

Fornøyd rådmann Skog
- Jeg er veldig fornøyd med at Borgarting lagmannsrett har gitt Rakkestad kommune medhold i denne saken. Det er en meget viktig sak for både Rakkestad kommune og i
neste omgang også de som bor i Prestegårdsfeltet og Lyngbyfeltet. Hvis Opplysningsvesenets Fond hadde nådd gjennom med sitt synspunkt, ville Rakkestad kommune fått flere millioner kroner mer å betale i festeavgifter hvert år. Nå er også beboerne i boligområdene i en langt gunstigere posisjon med hensyn til å kunne kjøpe sine tomter. Jeg betegner denne dommen som en veldig god nyhet for hele Rakkestadsamfunnet, uttaler rådmann Alf Thode Skog.

Borgarting lagmannsretts dom er i samsvar med Sarpsborg tingsretts dom i fjor vår. Nå håper Rakkestad kommune at sluttstrek for saken er satt, og at det ikke blir en siste runde i Høyesterett.  

- Jeg er også tilfreds med at kommunen har fått dekket egne saksomkostninger både for tingretten og lagmannsretten, avslutter rådmannen. 

2. juli 2014 (Oppdatert 2. november 2015) Kåre Kristiansen
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut