A A A
Vær fra yr.no
Skyet

Rådet for funksjonshemmede 2015-2019

Kommunene er pålagt å sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktig for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Funksjonshemmedes råd bør ha særlig oppmerksomhet knyttet til å sikre universell utforming. Med universell utforming menes at bygninger, omgivelser, transportmidler og produkter utformes slik at de kan brukes av alle, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og spesiell utforming.

Funksjonshemmedes råd har 5 medlemmer og er et rådgivende organ for kommunen.
Et medlem velges av kommunestyret for valgperioden, et medlem oppnevnes av rådmannen og tre medlemmer oppnevnes av de funksjonshemmedes organisasjoner.

Funksjonshemmedes råd for perioden 2011-2015 har følgende medlemmer:

Medlemmer Funksjonshemmedes råd 2015-2019
Navn Parti
Marit Løhren Østby KrF
Terje Olav Eriksen  
Dagmar Karine Andersen  
Odd Kartnes  
Inger Lise Broen  

 

Varamedlemmer Funksjonshemmedes råd 2015-2019:
Navn Parti
Kjersti Skartveit Ap
Marit Westad Spaniland  
Ann-Louise Hansen  
Dagfinn Søtorp  
Unni Ødegård  

 

e-post: postmottak@rakkestad.kommune.no


Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Dokumenter