A A A
Vær fra yr.no
Lettskyet 15°
Gå til LOS

Rådet for funksjonshemmede

Kommunene er pålagt å sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktig for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Funksjonshemmedes råd bør ha særlig oppmerksomhet knyttet til å sikre universell utforming. Med universell utforming menes at bygninger, omgivelser, transportmidler og produkter utformes slik at de kan brukes av alle, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassning og spesiell utforming.

Funksjonshemmedes råd har 5 medlemmer og er et rådgivende organ for kommunen.
Et medlem velges av kommunestyret for valgperioden, et medlem oppnevnes av rådmannen og tre medlemmer oppnevnes av de funksjonshemmedes organisasjoner.

Funksjonshemmedes råd for perioden 2011-2015 har følgende medlemmer:

Medlemmer Funksjonshemmedes råd 2011-2015
Navn Parti
Torild Dramstad KrF
Inger Lise Broen  
Inger Raadahl  
Reidar Gundelsby  
Sigrun Brigtsen  

 

Varamedlemmer Funksjonshemmedes råd 2011-2015:
Navn Parti
Laila Holtet V
Torild Foslid  
Karoline Fjeldstad  
Vidar Storeheier  
Ellen Solbrække  

 

e-post: postmottak@rakkestad.kommune.no

Dokumenter

Tjenestebeskrivelser