A A A
Vær fra yr.no
Skyet -3°

Ny avfallsløsning fra 01.06 2018

Rakkestad kommune har vedtatt å innføre ny avfallsløsning.

Hvorfor bør vi kildesortere og matrialgjenvinne ?

Avfallsområdet har utviklet seg mye de senere årene. Dette har ført til at mye av det som før ble ansett som avfall, idag kan gjenbrukes eller materialgjenvinnes.
Man kan med andre ord bruke mye av det vi før anså som verdiløst avfall til å lage nye produkter. Dette gjelder blant annet glass- og metallemballasje, papir, papp og drikkerkartong, plastemballasje, tekstiler mm.
Ved å gjenbruke eller materialgjenvinne mye av det vi før kastet i avfallssekken, tar vi bedre vare på de tilgjengelige ressursene jorda har til rådhighet. Samtidig sparer man samfunnet for økte CO2 - utslipp .

Resirkulasjon klær illustrasjon.JPG

Det faktum at en del av det vi kaster kan materialgjenvinnes, gjør også at det er etterspørsel etter disse avfallstypene.
Det er derfor mulig for kommunene å få en god pris på den plastemballasjen, pappen, papiret og drikkerkartongene og glass -og metallemballasjen som samles inn. Dette bidrar til å holde kostnadene til avfallsbehandling, og dermed avfallsgebyret, nede. Samtidig oppnår man en mer samfunnsøkonomisk og miljøvennlig avfallsløsning.

For at vi skal få best mulig pris, miljøgevinst og ressursutnyttelse igjen for den plastemballasjen, pappen, papiret og drikkerkartongene som samles inn, er det viktig å være nøye med at riktig type avfall havner i riktig type beholder. En nærmere beskrivelse av dette er gitt på disse sidene

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut