A A A
Vær fra yr.no
Lettskyet

Legater

Rakkestad kommune administrerer 5 legater

LEGATSTYRE:

For hvert av legatene er det valgt et legatstyre.
Legatstyre velges av Kommunestyret for 4 år (valgperioden).

UTDELING AV LEGATMIDLER:

Hvert enkelt legat har statutter som gir føringer i forhold til avsetning av midler til bundet kapital og utdeling av legatmidler.

Med unntak av "Elly og Asbjørn Weibyes legat", vil det ikke bli delt ut legatmidler før våren 2019.
Dette annonseres på kommunens nettside og i lokalpressen.

 

 

Legat til beste for barn og unge illustrasjon.png

Legatet til beste for barn og unge i Rakkestad

Legatet er dannet ved sammenslåing av seks enkeltlegater.

Legatets formål er:

å støtte tiltak i privat eller offentlig regi som trygger barn og unges oppvekst- og levekår i Rakkestad-

Legat til beste for de eldre illustr.jpg

Legatet til beste for eldre i Rakkestad

Legatet er dannet ved sammenslåing av fem enkeltlegater.

Legatets formål er:

å støtte tiltak i privat eller offentlig regi som sikrer eldres og trygdedes levekår i Rakkestad.

Legat til beste for primæhelsetjenesten illustrasjon.png

Legate til beste for primærhelsetjenesten i Rakkestad

Legatet er dannet ved sammenslåing av fem enkeltlegater.

Legatets formål er:

å støtte tiltak i privat eller offentlig regi som styrker helse- og sosialvirksomheten i Rakkestad.

Legat Alf Svaes til psykiske lidelser illustr.jpg

Alf Svaes legat

Legatets formål:

Alf Svaes legat har til formål å dele ut midler til personer bosatt i Rakkestad kommune, med psykiske lidelser eller som har spesielle nerveproblemer.
Fortrinnsberettiget er pasienter som kommer ut fra sykehus og trenger ettervern.
Utdeling fra legatet skal ikke redusere annen offentlig støtte.

Legat Elly og Asbjørn Weibye til kreftsykebarn illustr.jgp

Elly og Asbjørn Weibyes legat

Legatets formål:

Elly og Asbjørn Weibyes legat har til formål å dele ut midler til kreftsyke barn inntil 18 år i Rakkestad kommune.
Midlene skal være til glede og trøst for barna bl.a. til rekreasjonsopphold.
Utdeling fra legatet skal ikke redusere annen offentlig støtte.

Tilknyttede sider

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Dokumenter