A A A
Vær fra yr.no
Delvis skyet 19°

 Lag og foreninger i Rakkestad

  • Du kan melde inn din forening her, hvis dere ikke er registrert i lag/foreningslisten.
  • For å legge inn arrangement, logg inn ved å klikke linken til høyre eller bruk kalenderen fra forsiden. (NB!! Man må ikke være innlogget for å legge inn arrangement. 
  • Mangler du passord, klikk , skriv inn den registrerte epostadressen og klikk .
  • Mangler du brukernavn, kontakt servicekontoret på 69 22 55 00 eller postmottak@rakkestad.kommune.no, oppgi ønsket epostadresse som skal brukes og vi registrerer denne og sender nytt passord.
Logg inn

Andre organisasjoner
Barn og ungdom
Bonde / bygdekvinnelag
Historie, håndverk og tradisjon
Idrett, sport og fysisk aktivitet
Kunstforeninger og museer
Natur og friluftsliv
Politikk-, nærings- og interesseorganisasjoner
Religion og livssyn
Sang, musikk og teater/drama
List alle


Viser tilfeldig utvalgte

For å se andre, klikk kategoriene over eller gjør et søk.

Rakkestad Venstre

Rakkestad Venstre er tilbake!

Vi stiller liste ved kommunestyre- valget til høsten. Vi har ei sterk liste og et godt programmet på plass, og en ting kan vi love:

VI SKAL FÅ ENTUSIASMEN OG OPTIMISMEN TILBAKE I LOKALPOLITIKKEN I RAKKESTAD!

...og hvem er den beste ordførerkandidaten?
JO DET ER VILLY DET!

c/o Jan Tore Gjøby, Peer Gynts vei 38, 1890 Rakkestad
Web:rakkestad.venstre.no
Kontakt:
Telefon: 45614341

S-klubben

S-klubben er en klubb for barn mellom 4 og 10 år som er tilsluttet Normisjon. Vi har samlinger på Holøsåsen Misjonshus en torsdag i måneden fra kl 18.00 til 20.00.
Vi har ulike aktiviteter ute eller inne hver gang, andakt, sang,utlodning og mat.

Rakkestad Birøkterlag

Organisasjon av birøktere i Rakkestad kommune. Arbeider for birøkten i kommunen.

Bygdetunåsen 4, 1890 Rakkestad

Holøsåsen søndagsskole

Opplæring i kristen tro og kristne tradisjoner.
Tilbud til barn i alle aldre.

Bergveien 13
1890 Rakkestad
Kontakt:
Telefon: 69221896/99040185

Rakkestad Pistolklubb

Pistolskyting

Rakkestad Pistolklubb Boks 129, 1890 Rakkestad
Kontakt:
Telefon: 69 223232 / 91120240

Ytre Degernes Yngreslag

Vi håper gjennom samværene å kunne være et bevarende miljø, hvor alle føler seg "hjemme". Mest hjelpe gjennom samtale og praktiske ting, så alle kan bli bevart i sin barnetro - ta i mot Jesus som Frelser og Hjelper i livet.

Langsbakken,, 1890 Rakkestad

Fossegrimen 4H

Mer info senere

Skattebøl, 1890 Rakkestad

Utdanningsforbundet Rakkestad

Fagforening for lærere og førskolelærere i kommunen. Lokallag av Utdanningsforbundet Østfold.

Postboks 92, 1891 Rakkestad
Kontakt:
Telefon: 481 31 081

Rakkestad Hagelag

Lagets formål er blant annet å fremme hagesak, hagekultur, landskapspleie og nærmiljøsaker i Rakkestad. Vi er en samling glade amatører som stadig søker å lære noe nytt gjennom foredrag på møtene våre, og som gjerne deler med andre de erfaringer vi har skaffet oss.

Rakkestad Hagelag v/Dagfinn Johannessen
1890 Rakkestad
Kontakt: Dagfinn Johannessen

Gruva`s Venner

Gruva`s Venner har som formål å ta vare på 100 års gruvedrift historie i Rakkestad kommune 1880 - 1980

Post boks 203, 1891 Rakkestad
Web:www.rakkestad-historielag.no/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=13&Itemid=11
Kontakt:
Telefon: 90087683