A A A
Vær fra yr.no
Skyet -2°

Kunnggjøring av reguelringsplaner

Detaljregulering av Del av Fladstad gård B4 og detaljregulering Masseuttak gård.

Vedtak av reguleringsplaner Fladstad gård B4 og Masseuttak Murtnes

 

Rakkestad kommunestyre vedtok i møte 22/6-2017 følgende planer:

Detaljregulering av Fladstad gård del av B4.

planbeskrivelse.pdf planbestemmelser.pdf Plankart.pdf saksfremlegg.pdf

Detaljregulering for Masseuttak murtnes gård.

saksfremlegg.pdf plankart.pdf planbestemmelser.pdf planbeskrivelse.pdf massekvalitet.pdf  Støyutredning.pdfHydrotekninkk.pdf

Planene ligger i papirformat på kommunes servicekontor til gjennomsyn.

Planene kan påklages innen 3 uker innen 28/7-2017

Klage sendes skriftlig til Rakkestad kommune pb 264, 1891 Rakkestad eller postmottak@rakkestad.kommune.no

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut