A A A
Vær fra yr.no
Delvis skyet

Kunnggjøring av reguelringsplaner

Detaljregulering av Del av Fladstad gård B4 og detaljregulering Masseuttak gård.

Vedtak av reguleringsplaner Fladstad gård B4 og Masseuttak Murtnes

 

Rakkestad kommunestyre vedtok i møte 22/6-2017 følgende planer:

Detaljregulering av Fladstad gård del av B4.

planbeskrivelse.pdf planbestemmelser.pdf Plankart.pdf saksfremlegg.pdf

Detaljregulering for Masseuttak murtnes gård.

saksfremlegg.pdf plankart.pdf planbestemmelser.pdf planbeskrivelse.pdf massekvalitet.pdf  Støyutredning.pdfHydrotekninkk.pdf

Planene ligger i papirformat på kommunes servicekontor til gjennomsyn.

Planene kan påklages innen 3 uker innen 28/7-2017

Klage sendes skriftlig til Rakkestad kommune pb 264, 1891 Rakkestad eller postmottak@rakkestad.kommune.no

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut