A A A
Vær fra yr.no
Klarvær 10°

Kommunereform; informasjonsavis og innbyggerundersøkelse

Info-avis

Det nærmer seg en avgjørelse i kommunestyret og Rakkestad kommune ønsker å involvere innbyggerne i prosessen om kommunereform. Skal Rakkestad fortsette som egen kommune eller skal den slå seg sammen med andre, til en større enhet. I den forbindelse er det laget en informasjonsavis. Den etterfølges av en telefonisk innbyggerundersøkelse.

Informasjonsavis
Denne uken sendes det ut en informasjonsavis i forbindelse med kommunereformen. Avisen kan leses/lastes ned her. 

Innbyggerundersøkelse
Fra ca 18. mai vil Opinion AS ringe 1000 rakstinger, fordelt på alder, kjønn og bosted i kommunen, med spørsmål knyttet til den enkeltes tanker rundt kommunereformen. Her vil 16- og 17-åringer også bli spurt. 

Nummer
Du ringes opp fra nummer 73 10 21 00.

Rakkestad kommune oppfordrer de som ringes opp til å delta i undersøkelsen.

 

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut