A A A
Vær fra yr.no
Lettskyet

Formannskapet 2015 - 2019

Formannskapet skal i henhold til kommuneloven utarbeide forslag til kommunestyret på økonomiplan, budsjett og skattevedtak. Andre oppgaver er fastsatt av kommunestyret i reglement.

Formannskapet skal bl.a.:

  • Forvalte og utvikle den kommunale eiendoms- og formuesmasse
  • Følge opp kommunalt engasjement i privatrettslige selskaper
  • Følge opp det vedtatte budsjett
  • Gjennomføre byggeprosjekter innenfor de økonomiske rammer som kommunestyret har fastsatt
  • Arbeide med næringsutvikling

I Rakkestad er formannskapet også valgt til klagenemnd og Valgstyre.  Formannskapet behandler saker etter plan- og bygningsloven.

 

         Innkallinger og protokoller finner du her

Medlemmer Rakkestad formannskap 2015 - 2019

Navn Parti
Ellen Solbrække (ordfører) Ap
Knut-Magne Bjørnstad Ap
Tina Ødegård Holt Ap
Lars-Kristian Holøs Pettersen (varaordfører) KrF
Undis Holt KrF
Peder Harlem Sp
Karoline Fjeldstad Sp
Dagfinn Søtorp Sp
Knut Ruud H

 

Varamedlemmer Rakkestad formannskap 2015 - 2019
Navn Parti
Jan Lie Ap
Kjersti Skartveit Ap
Roger Olstad Ap
Kenneth Veiby Ap
Dawood Alkaiysi Ap
Karl Gunnar Westad KrF
Iselin Bjørnstad KrF
Magne Bjørnstad KrF
Martin Hereid Kristiansen Sp
Helen Graarud Sp
Gunnar Line Sp
Elise Lilletorp Lien Sp
Sølvi Brekklund Sæves H
Hans Jørgen Fagereng FrP
Jan Ståle Lintho FrP

Tilknyttede sider

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Dokumenter