A A A
Vær fra yr.no
Lettskyet

Familie og samliv

Barn

Barn har krav på omsorg og omtanke fra de som har foreldreansvaret. Disse har rett og plikt til å ta avgjørelser for barnet i personlige forhold. De er også pliktige til å gi barnet forsvarlig .....oppdragelse og forsørgelse.
Foreldre har rett til fri fra arbeid i forbindelse med fødsels- og omsorgsoppgaver, dette er bestemt i lov.

 

 

Dagens familie

Familien er i forandring. Mange velger å leve i samboerforhold uten å inngå formelt ekteskap.

Halvparten av barna blir født av foreldre som ikke er gift. De fleste av disse har samboende foreldre. Stadig flere bor alene, og økningen er aller sterkest blant de yngste.

Mens skilsmissetallene stabiliserte seg på 1990-tallet, øker antallet ved inngangen til det nye årtusenet. Ny statistikk viser at samboerforhold er mindre stabile enn ekteskap.

De fleste barn bor i dag sammen med begge foreldrene. Hvis utviklingen i samlivsbrudd (skilsmisser og brutte samboerskap) fortsetter i samme takt vil flere og flere barn ikke bo sammen med begge foreldrene under hele oppveksten sin. Andelen yrkesaktive kvinner fortsetter å øke og forskjellene mellom kjønnene blir mindre.

 

 

Tilknyttede sider

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut