A A A
Vær fra yr.no
Delvis skyet

Elle Melle barnehage

TID OG ROM FOR ALLE- MED BLIKK FOR DEN ENKELTE

I Elle Melle barnehage blir barna respektert og anerkjent for den de er. Deres uttrykk blir sett, hørt og tatt på alvor. Vi gir barna tid til utforskning, lek, læring og medvirkning ut i fra sitt eget ståsted. Gjennom samspill med andre barn og bekreftelse fra anerkjennende voksne, tilegner barna seg de kunnskaper som kreves i samfunnet.

             Logo Elle Melle barnehage

Satsingsområdene for 2013/ 2014 er språk og lek. Personalet vil gjennom refleksjon i hverdagen finne ut hvordan vi kan skape et godt språk- og lekemiljø i barnehagen. Barnehagen har et eget rom med kostymer og rekvisitter som skal inspirere barna til ulike typer rollelek. Barnehagen legger stor vekt på dokumenatsjon for å fremme barnas språk. Det blir hengt opp bilder på avdelingen for at barna skal kunne være med å fortelle foreldrene sine hva de har opplevd og utforsket i løpet av dagen. Rim, regler, sang, bruk av konkreter og produsering av egne fortellinger er med på å utvide barnas begrepsforståelse. Barnehagen bruker ulike barnebøker gjennom året som utgangspunkt for begrepslæring, dramatisering, rollelek, reflesjon med barna og som inspirasjon til fantasien.

Elle Melle er en kommunal barnehage med 32 plasser fordelt på 2 avdelinger.

Ørneredet: 14 plasser fra 0 - 3 år.

Bjørnehiet: 18 plasser fra 3 - 6 år.

Vi tilbyr 40 - 100 % barnehageplass. Barnehagen er åpen fra kl. 06.30 - 16.45 alle dager i året, bortsett fra 6 planleggingsdager og uke 29 og 30. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen klokken 12.00.

Barnehagen ligger på Holøsåsen, 2 km utenfor Rakkestad sentrum. Uteområdet vårt byr på gode variasjoner og rom til utforskning med skog, plen, fjell og asfalt . Utenfor barnehageporten har vi kort vei til skog, jorder og akebakke.

Vi ønsker deg velkommen til å ta turen innom for å hilse på oss og se hvordan vi har det om du er på utkikk etter barnehageplass.

Du kan også ta kontakt med styrer Heidi E. Magnus Hagen på telefon: 47452735.

Elle Melle barnehage
Bergveien 19
1890 Rakkestad
E-post: Heidi.Magnus@rakkestad.kommune.no