A A A
Vær fra yr.no
Klarvær 15°

DETALJREGULERING FOR FLADSTAD GÅRD DEL AV B4

Offentlig ettersyn

Rakkestad kommune legger ut detaljreguleringsplan for "Fladstad gård del av B4" til offentlig ettersyn. 

Rakkestad kommune legger ut detaljreguleringsplan for "Fladstad gård del av B4" til offentlig ettersyn.

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-11 legges detaljregulering for "Fladstad gård del av B4" ut til offentlig ettersyn.

Planen har til formål å legge til rette for boligutbygging.

Høringssvar sendes til Rakkestad kommune, pb 264, 1891 Rakkestad eller Epost: postmottak@rakkestad.kommune.no

Høringsfrist: 18.05.2017

Saksfremlegg.pdf  Plankart.pdf  Planbeskrivelse.pdf  Planbestemmelser.pdf illustrasjonplan.pdf

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut