A A A
Vær fra yr.no
Skyet

Byggesøknader

Byggsøk blå Logo.png

De forskjellige byggeblanketter for byggesak finnes på hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet,
her vil du også finne beskrivelser og veiledninger for ulike type tiltak, samt nyttig informasjon om aktuelt regelverk.

Link til skjemaene finner du her:

Informasjon om hvilke tegninger som skal sendes inn sammen med byggesøknad finner du her:

Feil

 Rakkestad kommune anbefaler Byggsøk som søkerfunksjon.

Byggesøknader med nødvendig vedlegg kan sendes til kommunen pr. post, eller via ByggSøk.

ByggSøk er nasjonale løsninger for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker.
ByggSøk kan brukes av alle og er gratis.

FØR byggesøknad sendes kommunen skal det sendes:


For det tilfellet at du/dere trenger hjelp til utfylling av byggeblanketter, råd eller veiledning, ta kontakt med ansvarlig saksbehandler i Rakkestad kommune.

Saksbehandler kan kontaktes ved å ringe Servicekontoret på: 69 22 55 00.

 

"Utslippstillatelse søknad.pdf" og "tilkobling og avklaring av sanitæranlegg.pdf"
finner du under "Skjema" nederst på siden og under "Skjemaer A til Å" under Selvbetjening.


 

 

Tilknyttede sider

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut